Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
2 3(10) Inger Cederberg 47.25 (Tobias Mattsson 40.34)  starttid: 18.13.04 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.40-4  13.6      269  3.40-4  13.6   -AA22  3.24 12.6 JN 
 2 32  219  2.29-4  11.3      488  6.09-4  12.6   +AA22  2.13 10.1 TM 
 3 33  416  3.38-4  8.7      904  9.47-4  10.8   +AA21  3.13 7.7 TM 
 4 34  276  2.59-4  10.8 0.20  1,180 12.46-4  10.8       2.29 9.0 JN 
 5 35  407  3.45-4  9.2     1,587 16.31-4  10.4       3.18 8.1 TM 
 6 36  430  7.00-5  16.3 2.00  2,017 23.31-3  11.7   -Lin1  4.41 10.9 KC 
 7 37  210  2.58-7  14.1 1.00  2,227 26.29-4  11.9       1.49 8.7 TM 
 8 43  227  2.08-2  9.4     2,454 28.37-4  11.7       1.54 8.4 TM 
 9 48  302  2.50-4  9.4     2,756 31.27-3  11.4   -Lin1  2.42 8.9 Non
10 92  270  2.18-2  8.5     3,026 33.45-3  11.2   -Lin1  2.11 8.1 TM 
11 85  500  5.14-2  10.5 0.50  3,526 38.59-3  11.1       4.08 8.3 Lin
12 80  292  1.45-2  6.0     3,818 40.44-3  10.7       1.31 5.2 TM 
13 81  206  1.57-8  9.5 0.50  4,024 42.41-3  10.6       0.59 4.8 Lin
14 87  148  3.48-7  25.7 1.50  4,172 46.29-3  11.1       1.56 13.1 TM 
Mål    105  0.56-1  8.9     4,277 47.25-3  11.1       0.56 8.9 TM 
4,613 47.25-3 10.3 6.50 37.24 8.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JN -1-Lin-7-GH-17-AA2-1-TM-4-IC 2 JN -5-Lin-11-TM-20-IC -5-AA2-12-GH 3 Lin-10-TM-9-JN-36-IC -2-AA2-53-GH 4 TM -1-Lin-4-JN-66-IC -106-GH-98-AA2 5 TM -5-JN-16-Lin-77-IC -195-GH-11-AA2 6 TM -7-JN-115-Fre-85-Lin-6-IC -135-AA2-270-GH 7 TM -46-JN-147-Fre-57-Lin-32-IC -104-AA2 8 TM -139-JN-127-Lin-30-IC -105-AA2 9 TM -239-JN-49-Lin-14-IC -98-AA2 10 KC -196-Non-31-Len-279-TM-260-JN-45-Lin-4-IC -121-AA2 11 Len-23-Non-113-TM-185-Lin-70-IC -110-JN-125-AA2 12 Len-7-Non-40-TM-216-Lin-53-IC -149-JN-92-AA2 13 Non-19-Len-25-TM-194-Lin-111-IC -158-JN-25-AA2 14 Non-32-Len-2-TM-44-KC-186-Lin-187-IC -127-JN-174-AA2