Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
2 9(10) Gunilla Hogedal 63.07 (Tobias Mattsson 40.34)  starttid: 18.12.54 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.28-2  12.9      269  3.28-2  12.9   -JN 2  3.24 12.6 JN 
 2 32  219  3.08-6  14.3 0.40   488  6.36-6  13.5   -IC 2  2.13 10.1 TM 
 3 33  416  4.16-7  10.3      904 10.52-6  12.0       3.13 7.7 TM 
 4 34  276  3.50-5  13.9 1.00  1,180 14.42-5  12.5       2.29 9.0 JN 
 5 35  407  5.14-8  12.9 0.40  1,587 19.56-5  12.6   +AA21  3.18 8.1 TM 
 6 36  430 10.30-10 24.4 5.20  2,017 30.26-7  15.1       4.41 10.9 KC 
 7 37  210  3.19-9  15.8 1.20  2,227 33.45-8  15.2       1.49 8.7 TM 
 8 43  227  4.35-10 20.2 2.30  2,454 38.20-9  15.6       1.54 8.4 TM 
 9 48  302  3.50-7  12.7 0.50  2,756 42.10-9  15.3       2.42 8.9 Non
10 92  270  3.51-9  14.3 1.30  3,026 46.01-9  15.2       2.11 8.1 TM 
11 85  500 10.13-9  20.4 5.40  3,526 56.14-9  15.9       4.08 8.3 Lin
12 80  292  2.05-6  7.1     3,818 58.19-9  15.3       1.31 5.2 TM 
13 81  206  1.15-3  6.1     4,024 59.34-9  14.8       0.59 4.8 Lin
14 87  148  2.09-3  14.5     4,172 61.43-9  14.8       1.56 13.1 TM 
Mål    105  1.24-8  13.3     4,277 63.07-9  14.8       0.56 8.9 TM 
4,613 63.07-9 13.7 19.30 37.24 8.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JN -1-Lin-7-GH -17-AA2-1-TM-4-IC 2 JN -5-Lin-11-TM-20-IC-5-AA2-12-GH 3 Lin-10-TM-9-JN-36-IC-2-AA2-53-GH 4 TM -1-Lin-4-JN-66-IC-106-GH -98-AA2 5 TM -5-JN-16-Lin-77-IC-195-GH -11-AA2 6 TM -7-JN-115-Fre-85-Lin-6-IC-135-AA2-270-GH 7 8 GH -299-Fre 9 10 11 12 13 14 GH -172-Fre