Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
2 2(10) Lina Larsson 44.43 (Tobias Mattsson 40.34)  starttid: 18.12.47 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.28-2  12.9      269  3.28-2  12.9   -JN 2  3.24 12.6 JN 
 2 32  219  2.27-3  11.2      488  5.55-2  12.1   -JN 2  2.13 10.1 TM 
 3 33  416  3.14-2  7.8      904  9.09-2  10.1   +TM 2  3.13 7.7 TM 
 4 34  276  2.44-3  9.9     1,180 11.53-2  10.1   -TM 2  2.29 9.0 JN 
 5 35  407  3.38-3  8.9     1,587 15.31-3  9.8       3.18 8.1 TM 
 6 36  430  8.11-8  19.0 3.20  2,017 23.42-4  11.8   +IC 1  4.41 10.9 KC 
 7 37  210  2.32-4  12.1 0.40  2,227 26.14-3  11.8       1.49 8.7 TM 
 8 43  227  2.10-4  9.5     2,454 28.24-3  11.6       1.54 8.4 TM 
 9 48  302  3.06-5  10.3 0.20  2,756 31.30-4  11.4   +IC 1  2.42 8.9 Non
10 92  270  2.28-3  9.1     3,026 33.58-4  11.2   +IC 1  2.11 8.1 TM 
11 85  500  4.08-1  8.3     3,526 38.06-2  10.8       4.08 8.3 Lin
12 80  292  2.02-5  7.0 0.30  3,818 40.08-2  10.5       1.31 5.2 TM 
13 81  206  0.59-1  4.8     4,024 41.07-2  10.2       0.59 4.8 Lin
14 87  148  2.32-5  17.1 0.30  4,172 43.39-2  10.5       1.56 13.1 TM 
Mål    105  1.04-3  10.2     4,277 44.43-2  10.5       0.56 8.9 TM 
4,613 44.43-2 9.7 5.20 37.24 8.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JN -1-Lin-7-GH-17-AA2-1-TM-4-IC 2 JN -5-Lin-11-TM-20-IC-5-AA2-12-GH 3 Lin-10-TM-9-JN-36-IC-2-AA2-53-GH 4 TM -1-Lin-4-JN-66-IC-106-GH-98-AA2 5 TM -5-JN-16-Lin-77-IC-195-GH-11-AA2 6 TM -7-JN-115-Fre-85-Lin-6-IC-135-AA2-270-GH 7 TM -46-JN-147-Fre-57-Lin-32-IC-104-AA2 8 TM -139-JN-127-Lin-30-IC-105-AA2 9 TM -239-JN-49-Lin-14-IC-98-AA2 10 KC -196-Non-31-Len-279-TM-260-JN-45-Lin-4-IC-121-AA2 11 Len-23-Non-113-TM-185-Lin-70-IC-110-JN-125-AA2 12 Len-7-Non-40-TM-216-Lin-53-IC-149-JN-92-AA2 13 Non-19-Len-25-TM-194-Lin-111-IC-158-JN-25-AA2 14 Non-32-Len-2-TM-44-KC-186-Lin-187-IC-127-JN-174-AA2