Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
2 7(10) Lennart Ekvall 60.43 (Tobias Mattsson 40.34)  starttid: 17.53.16 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.56-7  14.6      269  3.56-7  14.6       3.24 12.6 JN 
 2 32  219  4.04-9  18.6 1.20   488  8.00-7  16.4   +Fre1  2.13 10.1 TM 
 3 33  416  5.13-9  12.5      904 13.13-8  14.6       3.13 7.7 TM 
 4 34  276  4.05-7  14.8 1.00  1,180 17.18-8  14.7       2.29 9.0 JN 
 5 35  407  5.06-6  12.5     1,587 22.24-7  14.1       3.18 8.1 TM 
 6 36  430  8.13-9  19.1 2.30  2,017 30.37-8  15.2       4.41 10.9 KC 
 7 37  210  3.29-10 16.6 1.20  2,227 34.06-9  15.3       1.49 8.7 TM 
 8 43  227  2.52-8  12.6 0.30  2,454 36.58-8  15.1       1.54 8.4 TM 
 9 48  302  3.17-6  10.9     2,756 40.15-8  14.6       2.42 8.9 Non
10 92  270  3.30-8  13.0 0.50  3,026 43.45-8  14.5       2.11 8.1 TM 
11 85  500  8.31-6  17.0 3.30  3,526 52.16-7  14.8       4.08 8.3 Lin
12 80  292  3.00-9  10.3 0.20  3,818 55.16-8  14.5   +Non1  1.31 5.2 TM 
13 81  206  1.43-7  8.3     4,024 56.59-8  14.2       0.59 4.8 Lin
14 87  148  2.19-4  15.7     4,172 59.18-7  14.2   +TM 1  1.56 13.1 TM 
Mål    105  1.25-9  13.5     4,277 60.43-7  14.2       0.56 8.9 TM 
4,613 60.43-7 13.2 11.20 37.24 8.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Fre-90-Len-148-Non 2 Len-7-Fre-111-Non 3 Len-95-Non 4 Len-85-Non 5 Len-110-Non 6 Len-86-Non 7 Len-39-Non 8 Len-19-Non 9 GE -256-KC-257-Non-16-Len 10 KC -196-Non-31-Len-279-TM-260-JN-45-Lin-4-IC-121-AA2 11 Len-23-Non-113-TM-185-Lin-70-IC-110-JN-125-AA2 12 Len-7-Non-40-TM-216-Lin-53-IC-149-JN-92-AA2 13 Non-19-Len-25-TM-194-Lin-111-IC-158-JN-25-AA2 14 Non-32-Len-2-TM-44-KC-186-Lin-187-IC-127-JN-174-AA2