Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
2 8(10) Gunilla Edgren 60.55 (Tobias Mattsson 40.34)  starttid: 17.45.17 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  4.38-8  17.2      269  4.38-8  17.2       3.24 12.6 JN 
 2 32  219  3.44-8  17.0      488  8.22-8  17.1       2.13 10.1 TM 
 3 33  416  4.10-6  10.0      904 12.32-7  13.9       3.13 7.7 TM 
 4 34  276  4.17-8  15.5     1,180 16.49-7  14.3       2.29 9.0 JN 
 5 35  407  5.49-10 14.3 1.30  1,587 22.38-8  14.3       3.18 8.1 TM 
 6 36  430  7.42-6  17.9     2,017 30.20-6  15.0       4.41 10.9 KC 
 7 37  210  2.43-6  12.9     2,227 33.03-6  14.8       1.49 8.7 TM 
 8 43  227  2.24-5  10.6     2,454 35.27-6  14.4       1.54 8.4 TM 
 9 48  302  3.58-8  13.1     2,756 39.25-7  14.3       2.42 8.9 Non
10 92  270  2.57-6  10.9     3,026 42.22-7  14.0       2.11 8.1 TM 
11 85  500  9.58-8  19.9 3.10  3,526 52.20-8  14.8       4.08 8.3 Lin
12 80  292  1.57-4  6.7     3,818 54.17-7  14.2       1.31 5.2 TM 
13 81  206  1.23-6  6.7 0.10  4,024 55.40-7  13.8       0.59 4.8 Lin
14 87  148  3.52-8  26.1 0.40  4,172 59.32-8  14.3       1.56 13.1 TM 
Mål    105  1.23-7  13.2     4,277 60.55-8  14.2       0.56 8.9 TM 
4,613 60.55-8 13.2 5.30 37.24 8.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 GE -37-KC 4 GE -124-KC 5 GE -83-KC 6 KC -98-GE 7 GE -45-KC 8 GE -53-KC 9 GE -256-KC-257-Non-16-Len 10 11 12 13 14