Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
2 6(10) Nonna Stolt 58.42 (Tobias Mattsson 40.34)  starttid: 17.54.30 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  5.10-9  19.2 1.30   269  5.10-9  19.2       3.24 12.6 JN 
 2 32  219  3.34-7  16.3 1.10   488  8.44-9  17.9       2.13 10.1 TM 
 3 33  416  4.50-8  11.6      904 13.34-9  15.0       3.13 7.7 TM 
 4 34  276  3.55-6  14.2 1.10  1,180 17.29-9  14.8       2.29 9.0 JN 
 5 35  407  5.31-9  13.6 0.30  1,587 23.00-9  14.5       3.18 8.1 TM 
 6 36  430  7.49-7  18.2 2.40  2,017 30.49-9  15.3       4.41 10.9 KC 
 7 37  210  2.42-5  12.9 0.40  2,227 33.31-7  15.1       1.49 8.7 TM 
 8 43  227  2.32-6  11.2 0.30  2,454 36.03-7  14.7       1.54 8.4 TM 
 9 48  302  2.42-1  8.9     2,756 38.45-6  14.1       2.42 8.9 Non
10 92  270  3.15-7  12.0 0.50  3,026 42.00-6  13.9       2.11 8.1 TM 
11 85  500  9.25-7  18.8 5.00  3,526 51.25-6  14.6       4.08 8.3 Lin
12 80  292  2.44-8  9.4 0.30  3,818 54.09-6  14.2   -Len1  1.31 5.2 TM 
13 81  206  1.17-4  6.2     4,024 55.26-6  13.8       0.59 4.8 Lin
14 87  148  2.06-2  14.2     4,172 57.32-6  13.8       1.56 13.1 TM 
Mål    105  1.10-6  11.1     4,277 58.42-6  13.7       0.56 8.9 TM 
4,613 58.42-6 12.7 14.30 37.24 8.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Fre-90-Len-148-Non 2 Len-7-Fre-111-Non 3 Len-95-Non 4 Len-85-Non 5 Len-110-Non 6 Len-86-Non 7 Len-39-Non 8 Len-19-Non 9 GE -256-KC-257-Non-16-Len 10 KC -196-Non-31-Len-279-TM-260-JN-45-Lin-4-IC-121-AA2 11 Len-23-Non-113-TM-185-Lin-70-IC-110-JN-125-AA2 12 Len-7-Non-40-TM-216-Lin-53-IC-149-JN-92-AA2 13 Non-19-Len-25-TM-194-Lin-111-IC-158-JN-25-AA2 14 Non-32-Len-2-TM-44-KC-186-Lin-187-IC-127-JN-174-AA2