SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
1 Utg(9) Tommy Andersson (Jonas Hogedal 63.34)  starttid: 18.02.52 Utg:39,42.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  224  1.30-2  6.7 0.10   224  1.30-2  6.7   -PA21  1.20 6.0 Jon
 2 34  221  5.30-6  24.9 3.20   445  7.00-6  15.7       1.58 8.9 Jon
 3 36  646  4.40-2  7.2 0.20  1,091 11.40-6  10.7   +DL 1  4.09 6.4 Jon
 4 37 1,516 10.09-1  6.7     2,607 21.49-2  8.4       10.09 6.7 Tom
 5 38  335  2.25-1  7.2     2,942 24.14-2  8.2       2.25 7.2 Tom
 6 39  284             3,226               2.24 8.5 Jon
 7 43  459             3,685               4.01 8.8 NS 
 8 41  346  3.35-4  10.4 1.00  4,031               2.31 7.3 Jon
 9 40  142  1.05-2  7.6     4,173               1.04 7.5 Jon
10 42  165             4,338               1.19 8.0 Jon
11 44  724             5,062               6.27 8.9 TS2
12 46  168  2.01-6  12.0 0.40  5,230               1.18 7.7 Jon
13 47  439             5,669               4.23 10.0 DL 
14 55  163             5,832               1.21 8.3 Jon
15 48  315  4.27-5  14.1 1.00  6,147               3.12 10.2 Jon
16 49  126  0.49-1  6.5     6,273               0.49 6.5 Tom
17 50  401  2.40-1  6.7     6,674               2.40 6.7 Jon
18 51   80  1.04-2  13.3     6,754               0.59 12.3 Jon
19 52  383  3.59-3  10.4     7,137               3.30 9.1 Jon
20 53  131  1.08-2  8.7     7,268               1.03 8.0 Jon
21 56  367 21.01-9  57.3 19.50  7,635               1.10 3.2 NS 
Mål    124  4.17-9  34.5     7,759               0.54 7.3 PA2
7,759 70.20-7 9.1 26.20 59.06 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PA2-4-Tom-43-ES2-4-DL 2 DL -1-JC-16-Tom-70-PA2 3 Tom-4-DL-16-JC 4 5 ES2-83--84-Tom 6 7 8 Tom-27-Jon-3-NS 9 Tom-26-Jon-27-NS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21