SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
1 3(9) Tomas Stigsson 82.41 (Jonas Hogedal 63.34)  starttid: 17.49.31 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  224  1.55-6  8.6 0.20   224  1.55-6  8.6       1.20 6.0 Jon
 2 34  221  4.34-5  20.7 2.20   445  6.29-5  14.6       1.58 8.9 Jon
 3 36  646  4.46-3  7.4     1,091 11.15-5  10.3       4.09 6.4 Jon
 4 37 1,516 14.50-8  9.8 2.20  2,607 26.05-6  10.0       10.09 6.7 Tom
 5 38  335  3.37-5  10.8     2,942 29.42-5  10.1       2.25 7.2 Tom
 6 39  284  3.04-4  10.8 0.20  3,226 32.46-4  10.2       2.24 8.5 Jon
 7 43  459  6.16-7  13.7 1.50  3,685 39.02-4  10.6   +Jon1  4.01 8.8 NS 
 8 41  346  4.49-8  13.9 1.00  4,031 43.51-5  10.9       2.31 7.3 Jon
 9 40  142  1.31-5  10.7     4,173 45.22-5  10.9       1.04 7.5 Jon
10 42  165  1.35-4  9.6     4,338 46.57-5  10.8       1.19 8.0 Jon
11 44  724  6.27-1  8.9     5,062 53.24-4  10.5   -NS 1  6.27 8.9 TS2
12 46  168  2.09-7  12.8     5,230 55.33-4  10.6       1.18 7.7 Jon
13 47  439  5.01-6  11.4     5,669 60.34-4  10.7       4.23 10.0 DL 
14 55  163  1.34-3  9.6     5,832 62.08-4  10.7       1.21 8.3 Jon
15 48  315  3.34-2  11.3     6,147 65.42-3  10.7       3.12 10.2 Jon
16 49  126  1.00-4  7.9     6,273 66.42-3  10.6       0.49 6.5 Tom
17 50  401  3.45-4  9.4 0.30  6,674 70.27-3  10.6       2.40 6.7 Jon
18 51   80  1.08-4  14.2     6,754 71.35-3  10.6       0.59 12.3 Jon
19 52  383  4.32-5  11.8 0.40  7,137 76.07-3  10.7       3.30 9.1 Jon
20 53  131  1.45-6  13.4 0.30  7,268 77.52-3  10.7       1.03 8.0 Jon
21 56  367  3.45-5  10.2 2.20  7,635 81.37-3  10.7       1.10 3.2 NS 
Mål    124  1.04-4  8.6     7,759 82.41-3  10.7       0.54 7.3 PA2
7,759 82.41-3 10.7 12.10 59.06 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 TS2-80-NS-61-Jon 6 7 NS -20-TS2-4-Jon 8 9 10 11 NS -7-TS2 12 NS -26-TS2 13 NS -39-TS2 14 NS -17-TS2 15 16 17 18 19 20 21