SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
1 5(9) Daniel Larsson 89.15 (Jonas Hogedal 63.34)  starttid: 18.03.32 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  224  1.37-4  7.2      224  1.37-4  7.2   -ES21  1.20 6.0 Jon
 2 34  221  4.26-4  20.1 2.10   445  6.03-4  13.6   +JC 1  1.58 8.9 Jon
 3 36  646  5.01-5  7.8     1,091 11.04-4  10.1   -Tom1  4.09 6.4 Jon
 4 37 1,516 12.44-5  8.4 0.30  2,607 23.48-5  9.1   -JC 1  10.09 6.7 Tom
 5 38  335  8.45-10 26.1 5.40  2,942 32.33-6  11.1       2.25 7.2 Tom
 6 39  284  3.11-5  11.2 0.30  3,226 35.44-5  11.1       2.24 8.5 Jon
 7 43  459  6.08-6  13.4 1.40  3,685 41.52-6  11.4       4.01 8.8 NS 
 8 41  346  4.33-7  13.2 1.20  4,031 46.25-6  11.5       2.31 7.3 Jon
 9 40  142  1.22-3  9.6     4,173 47.47-6  11.5       1.04 7.5 Jon
10 42  165  1.39-6  10.0     4,338 49.26-6  11.4       1.19 8.0 Jon
11 44  724  8.04-4  11.1 0.50  5,062 57.30-6  11.4       6.27 8.9 TS2
12 46  168  2.36-9  15.5 1.00  5,230 60.06-6  11.5       1.18 7.7 Jon
13 47  439  4.23-1  10.0     5,669 64.29-6  11.4       4.23 10.0 DL 
14 55  163  1.30-2  9.2     5,832 65.59-6  11.3       1.21 8.3 Jon
15 48  315  5.49-6  18.5 2.20  6,147 71.48-5  11.7       3.12 10.2 Jon
16 49  126  0.55-3  7.3     6,273 72.43-5  11.6       0.49 6.5 Tom
17 50  401  3.46-5  9.4 0.30  6,674 76.29-5  11.5       2.40 6.7 Jon
18 51   80  1.05-3  13.5     6,754 77.34-5  11.5       0.59 12.3 Jon
19 52  383  5.05-6  13.3 1.10  7,137 82.39-5  11.6       3.30 9.1 Jon
20 53  131  1.37-5  12.3 0.30  7,268 84.16-5  11.6       1.03 8.0 Jon
21 56  367  3.41-4  10.0 2.20  7,635 87.57-5  11.5       1.10 3.2 NS 
Mål    124  1.18-6  10.5     7,759 89.15-5  11.5       0.54 7.3 PA2
7,759 89.15-5 11.5 20.30 59.06 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PA2-4-Tom-43-ES2-4-DL 2 DL -1-JC-16-Tom-70-PA2 3 Tom-4-DL -16-JC 4 JC -6-DL 5 JC -12-PA2-61-DL 6 JC -5-PA2-77-DL 7 8 9 10 11 12 DL -63-Mic 13 14 15 16 17 18 19 20 21