SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
1 Utg(9) Niclas Sahlin (Jonas Hogedal 63.34)  starttid: 17.55.38 Utg:48,49.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  224  1.31-3  6.8      224  1.31-3  6.8       1.20 6.0 Jon
 2 34  221  3.22-3  15.2      445  4.53-3  11.0       1.58 8.9 Jon
 3 36  646  4.50-4  7.5     1,091  9.43-3  8.9       4.09 6.4 Jon
 4 37 1,516 12.22-3  8.2 0.50  2,607 22.05-4  8.5       10.09 6.7 Tom
 5 38  335  2.50-2  8.5     2,942 24.55-3  8.5       2.25 7.2 Tom
 6 39  284  3.39-7  12.9     3,226 28.34-2  8.9   -Jon1  2.24 8.5 Jon
 7 43  459  4.01-1  8.8     3,685 32.35-2  8.8       4.01 8.8 NS 
 8 41  346  2.58-2  8.6     4,031 35.33-2  8.8   -Jon1  2.31 7.3 Jon
 9 40  142  1.28-4  10.3 0.10  4,173 37.01-2  8.9       1.04 7.5 Jon
10 42  165  1.33-3  9.4     4,338 38.34-2  8.9       1.19 8.0 Jon
11 44  724  8.36-6  11.9     5,062 47.10-2  9.3   +TS21  6.27 8.9 TS2
12 46  168  1.50-4  10.9 0.20  5,230 49.00-2  9.4       1.18 7.7 Jon
13 47  439  4.48-4  10.9     5,669 53.48-2  9.5       4.23 10.0 DL 
14 55  163  1.56-6  11.9     5,832 55.44-2  9.6       1.21 8.3 Jon
15 48  315             6,147               3.12 10.2 Jon
16 49  126             6,273               0.49 6.5 Tom
17 50  401             6,674               2.40 6.7 Jon
18 51   80             6,754               0.59 12.3 Jon
19 52  383             7,137               3.30 9.1 Jon
20 53  131             7,268               1.03 8.0 Jon
21 56  367  1.10-1  3.2     7,635               1.10 3.2 NS 
Mål    124  1.15-5  10.1     7,759               0.54 7.3 PA2
7,759 58.09-6 7.5 1.20 59.06 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 NS -51-Jon 5 TS2-80-NS -61-Jon 6 Jon-14-NS 7 NS -20-TS2-4-Jon 8 Tom-27-Jon-3-NS 9 Tom-26-Jon-27-NS 10 Jon-41-NS 11 NS -7-TS2 12 NS -26-TS2 13 NS -39-TS2 14 NS -17-TS2 15 16 17 18 19 20 21