SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
1 4(9) Per Andersson 83.21 (Jonas Hogedal 63.34)  starttid: 18.02  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  224  2.18-8  10.3 0.30   224  2.18-8  10.3   +Tom1  1.20 6.0 Jon
 2 34  221  6.44-7  30.5 4.30   445  9.02-7  20.3       1.58 8.9 Jon
 3 36  646  5.45-7  8.9     1,091 14.47-7  13.6       4.09 6.4 Jon
 4 37 1,516 13.39-6  9.0     2,607 28.26-7  10.9       10.09 6.7 Tom
 5 38  335  4.38-8  13.8 1.50  2,942 33.04-7  11.2   -JC 1  2.25 7.2 Tom
 6 39  284  2.55-2  10.3     3,226 35.59-6  11.2   -JC 1  2.24 8.5 Jon
 7 43  459  4.42-4  10.2     3,685 40.41-5  11.0       4.01 8.8 NS 
 8 41  346  3.00-3  8.7     4,031 43.41-4  10.8       2.31 7.3 Jon
 9 40  142  1.33-6  10.9 0.20  4,173 45.14-4  10.8       1.04 7.5 Jon
10 42  165  1.36-5  9.7     4,338 46.50-4  10.8       1.19 8.0 Jon
11 44  724  8.26-5  11.6 1.10  5,062 55.16-5  10.9   +JC 1  6.27 8.9 TS2
12 46  168  1.35-2  9.4     5,230 56.51-5  10.9       1.18 7.7 Jon
13 47  439  4.56-5  11.2     5,669 61.47-5  10.9   +JC 1  4.23 10.0 DL 
14 55  163  1.39-4  10.1 0.10  5,832 63.26-5  10.9   +JC 1  1.21 8.3 Jon
15 48  315  3.53-3  12.3 0.20  6,147 67.19-4  11.0   +JC 1  3.12 10.2 Jon
16 49  126  1.01-5  8.1     6,273 68.20-4  10.9       0.49 6.5 Tom
17 50  401  3.58-6  9.9 0.20  6,674 72.18-4  10.8       2.40 6.7 Jon
18 51   80  1.12-5  15.0 0.10  6,754 73.30-4  10.9   -JC 1  0.59 12.3 Jon
19 52  383  3.54-2  10.2     7,137 77.24-4  10.8       3.30 9.1 Jon
20 53  131  1.15-4  9.5     7,268 78.39-4  10.8       1.03 8.0 Jon
21 56  367  3.48-6  10.4 2.10  7,635 82.27-4  10.8   -JC 1  1.10 3.2 NS 
Mål    124  0.54-1  7.3     7,759 83.21-4  10.7   +JC 1  0.54 7.3 PA2
7,759 83.21-4 10.7 11.30 59.06 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PA2-4-Tom-43-ES2-4-DL 2 DL -1-JC-16-Tom-70-PA2 3 4 5 JC -12-PA2-61-DL 6 JC -5-PA2-77-DL 7 JC -32-PA2 8 PA2-45-JC 9 PA2-45-JC 10 PA2-41-JC 11 PA2-12-JC 12 PA2-19-JC 13 PA2-10-JC 14 PA2-12-JC 15 PA2-13-JC 16 PA2-19-JC 17 JC -30-PA2 18 JC -15-PA2 19 PA2-19-JC 20 PA2-16-JC 21 JC -6-PA2