SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
1 1(9) Jonas Hogedal 63.34 (tvåa Johan Carlsson 80.11)  starttid: 18.00.16 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  224  1.20-1  6.0      224  1.20-1  6.0       1.20 6.0 Jon
 2 34  221  1.58-1  8.9      445  3.18-1  7.4       1.58 8.9 Jon
 3 36  646  4.09-1  6.4     1,091  7.27-1  6.8       4.09 6.4 Jon
 4 37 1,516 10.51-2  7.2 0.20  2,607 18.18-1  7.0       10.09 6.7 Tom
 5 38  335  3.00-3  9.0 0.30  2,942 21.18-1  7.2       2.25 7.2 Tom
 6 39  284  2.24-1  8.5     3,226 23.42-1  7.3   +NS 1  2.24 8.5 Jon
 7 43  459  4.39-3  10.1 0.30  3,685 28.21-1  7.7   -TS21  4.01 8.8 NS 
 8 41  346  2.31-1  7.3     4,031 30.52-1  7.7   +NS 1  2.31 7.3 Jon
 9 40  142  1.04-1  7.5     4,173 31.56-1  7.7       1.04 7.5 Jon
10 42  165  1.19-1  8.0     4,338 33.15-1  7.7       1.19 8.0 Jon
11 44  724  6.48-2  9.4     5,062 40.03-1  7.9       6.27 8.9 TS2
12 46  168  1.18-1  7.7     5,230 41.21-1  7.9       1.18 7.7 Jon
13 47  439  4.27-2  10.1     5,669 45.48-1  8.1       4.23 10.0 DL 
14 55  163  1.21-1  8.3     5,832 47.09-1  8.1       1.21 8.3 Jon
15 48  315  3.12-1  10.2     6,147 50.21-1  8.2       3.12 10.2 Jon
16 49  126  0.53-2  7.0     6,273 51.14-1  8.2       0.49 6.5 Tom
17 50  401  2.40-1  6.7     6,674 53.54-1  8.1       2.40 6.7 Jon
18 51   80  0.59-1  12.3     6,754 54.53-1  8.1       0.59 12.3 Jon
19 52  383  3.30-1  9.1     7,137 58.23-1  8.2       3.30 9.1 Jon
20 53  131  1.03-1  8.0     7,268 59.26-1  8.2       1.03 8.0 Jon
21 56  367  3.05-2  8.4 1.50  7,635 62.31-1  8.2       1.10 3.2 NS 
Mål    124  1.03-3  8.5     7,759 63.34-1  8.2       0.54 7.3 PA2
7,759 63.34-1 8.2 3.10 59.06 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 NS -51-Jon 5 TS2-80-NS-61-Jon 6 Jon-14-NS 7 NS -20-TS2-4-Jon 8 Tom-27-Jon-3-NS 9 Tom-26-Jon-27-NS 10 Jon-41-NS 11 12 -48-Jon 13 Jon-33- 14 15 16 17 18 19 20 21