SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
1 2(9) Johan Carlsson 80.11 (Jonas Hogedal 63.34)  starttid: 18.05.11 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 33  224  2.06-7  9.4 0.30   224  2.06-7  9.4       1.20 6.0 Jon
 2 34  221  2.19-2  10.5      445  4.25-2  9.9   -DL 1  1.58 8.9 Jon
 3 36  646  5.16-6  8.2 0.20  1,091  9.41-2  8.9       4.09 6.4 Jon
 4 37 1,516 12.22-3  8.2     2,607 22.03-3  8.5   +DL 1  10.09 6.7 Tom
 5 38  335  7.38-9  22.8 4.30  2,942 29.41-4  10.1   +PA21  2.25 7.2 Tom
 6 39  284  3.02-3  10.7 0.30  3,226 32.43-3  10.1   +PA21  2.24 8.5 Jon
 7 43  459  4.15-2  9.3     3,685 36.58-3  10.0       4.01 8.8 NS 
 8 41  346  4.17-6  12.4 1.00  4,031 41.15-3  10.2       2.31 7.3 Jon
 9 40  142  1.33-6  10.9 0.10  4,173 42.48-3  10.3       1.04 7.5 Jon
10 42  165  1.32-2  9.3     4,338 44.20-3  10.2       1.19 8.0 Jon
11 44  724  7.57-3  11.0 1.10  5,062 52.17-3  10.3   -PA21  6.27 8.9 TS2
12 46  168  1.42-3  10.1     5,230 53.59-3  10.3       1.18 7.7 Jon
13 47  439  4.47-3  10.9     5,669 58.46-3  10.4   -PA21  4.23 10.0 DL 
14 55  163  1.41-5  10.3 0.20  5,832 60.27-3  10.4   -PA21  1.21 8.3 Jon
15 48  315  3.54-4  12.4 0.30  6,147 64.21-2  10.5   -PA21  3.12 10.2 Jon
16 49  126  1.07-6  8.9 0.10  6,273 65.28-2  10.4       0.49 6.5 Tom
17 50  401  3.09-3  7.9     6,674 68.37-2  10.3       2.40 6.7 Jon
18 51   80  1.27-6  18.1 0.20  6,754 70.04-2  10.4   +PA21  0.59 12.3 Jon
19 52  383  4.28-4  11.7 0.50  7,137 74.32-2  10.4       3.30 9.1 Jon
20 53  131  1.12-3  9.2 0.10  7,268 75.44-2  10.4       1.03 8.0 Jon
21 56  367  3.26-3  9.4 2.00  7,635 79.10-2  10.4   +PA21  1.10 3.2 NS 
Mål    124  1.01-2  8.2     7,759 80.11-2  10.3   -PA21  0.54 7.3 PA2
7,759 80.11-2 10.3 12.30 59.06 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -26-JC 2 DL -1-JC -16-Tom-70-PA2 3 Tom-4-DL-16-JC 4 JC -6-DL 5 JC -12-PA2-61-DL 6 JC -5-PA2-77-DL 7 JC -32-PA2 8 PA2-45-JC 9 PA2-45-JC 10 PA2-41-JC 11 PA2-12-JC 12 PA2-19-JC 13 PA2-10-JC 14 PA2-12-JC 15 PA2-13-JC 16 PA2-19-JC 17 JC -30-PA2 18 JC -15-PA2 19 PA2-19-JC 20 PA2-16-JC 21 JC -6-PA2