SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 9(10) Bodil Ahlström 57.44 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 17.47.04 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  4.39-4  21.1      220  4.39-4  21.1       2.18 10.5 Lin
 2 33  420 11.47-10 28.1 4.10   640 16.26-9  25.7       3.46 9.0 Lin
 3 37  500 10.43-9  21.4     1,140 27.09-9  23.8   -MW 1  5.19 10.6 Lin
 4 40  670  8.18-8  12.4     1,810 35.27-9  19.6       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  4.56-5  16.4     2,110 40.23-9  19.1       3.15 10.8 Lin
 6 42   80  0.34-3  7.1     2,190 40.57-9  18.7       0.29 6.0 Jen
 7 40  270  3.47-7  14.0     2,460 44.44-9  18.2       2.20 8.6 Lin
 8 39  320  4.55-5  15.4     2,780 49.39-9  17.9       2.54 9.1 Lin
Mål    920  8.05-3  8.8     3,700 57.44-9  15.6   +Ama1  6.18 6.8 Lin
3,700 57.44-9 15.6 4.10 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BA3-63-HJ3-71-MW 3 MW -5-BA3-84-HJ3 4 BA3-88-MW-30-HJ3-35-Ama-81-Jen 5 BA3-78-MW-36-Ama-17-HJ3 6 7 BA3-45-MW-18-Ama 8 JS2-84-BA3-43-Lin-25-Ama-51-HJ3-75-MW-62-Jen