SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 1(10) Lina Larsson 31.58 (tvåa Amanda Hallen 49.42)  starttid: 18.11.46 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  2.18-1  10.5      220  2.18-1  10.5       2.18 10.5 Lin
 2 33  420  3.46-1  9.0      640  6.04-1  9.5       3.46 9.0 Lin
 3 37  500  5.19-1  10.6     1,140 11.23-1  10.0       5.19 10.6 Lin
 4 40  670  5.18-1  7.9     1,810 16.41-1  9.2       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  3.15-1  10.8     2,110 19.56-1  9.4   +Jen1  3.15 10.8 Lin
 6 42   80  0.30-2  6.3     2,190 20.26-1  9.3   +Jen1  0.29 6.0 Jen
 7 40  270  2.20-1  8.6     2,460 22.46-1  9.3   +HJ31  2.20 8.6 Lin
 8 39  320  2.54-1  9.1     2,780 25.40-1  9.2       2.54 9.1 Lin
Mål    920  6.18-1  6.8     3,700 31.58-1  8.6   +JS21  6.18 6.8 Lin
3,700 31.58-1 8.6 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 Lin-3-Jen 6 MW -17-Ama-44-HJ3-85-Lin-2-Jen 7 Lin-15-HJ3-76-Jen 8 JS2-84-BA3-43-Lin-25-Ama-51-HJ3-75-MW-62-Jen