SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 2(10) Amanda Hallen 49.42 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 17.55.11 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  6.35-9  29.9 3.30   220  6.35-9  29.9       2.18 10.5 Lin
 2 33  420  8.48-8  21.0 3.50   640 15.23-8  24.0       3.46 9.0 Lin
 3 37  500  6.42-2  13.4     1,140 22.05-6  19.4       5.19 10.6 Lin
 4 40  670  7.48-7  11.6 0.50  1,810 29.53-6  16.5       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  4.17-2  14.3     2,110 34.10-5  16.2       3.15 10.8 Lin
 6 42   80  0.42-5  8.8     2,190 34.52-5  15.9       0.29 6.0 Jen
 7 40  270  2.48-3  10.4     2,460 37.40-5  15.3       2.20 8.6 Lin
 8 39  320  5.00-7  15.6 1.10  2,780 42.40-4  15.3       2.54 9.1 Lin
Mål    920  7.02-2  7.6     3,700 49.42-2  13.4   -BA31  6.18 6.8 Lin
3,700 49.42-2 13.4 9.20 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 Ama-22-Jen 3 Ama-87-Jen 4 BA3-88-MW-30-HJ3-35-Ama-81-Jen 5 BA3-78-MW-36-Ama-17-HJ3 6 MW -17-Ama-44-HJ3-85-Lin-2-Jen 7 BA3-45-MW-18-Ama 8 JS2-84-BA3-43-Lin-25-Ama-51-HJ3-75-MW-62-Jen