SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 6(10) Maria Wallin 55.03 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 17.53.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  5.49-8  26.4 2.30   220  5.49-8  26.4       2.18 10.5 Lin
 2 33  420  6.31-5  15.5 1.00   640 12.20-5  19.3       3.46 9.0 Lin
 3 37  500  8.24-7  16.8 0.40  1,140 20.44-4  18.2   +BA31  5.19 10.6 Lin
 4 40  670  9.51-10 14.7 2.00  1,810 30.35-7  16.9       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  4.46-4  15.9     2,110 35.21-6  16.8       3.15 10.8 Lin
 6 42   80  1.01-8  12.7 0.20  2,190 36.22-6  16.6       0.29 6.0 Jen
 7 40  270  2.47-2  10.3     2,460 39.09-6  15.9       2.20 8.6 Lin
 8 39  320  7.24-9  23.1 3.10  2,780 46.33-7  16.7       2.54 9.1 Lin
Mål    920  8.30-5  9.2     3,700 55.03-6  14.9       6.18 6.8 Lin
3,700 55.03-6 14.9 9.40 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BA3-63-HJ3-71-MW 3 MW -5-BA3-84-HJ3 4 BA3-88-MW -30-HJ3-35-Ama-81-Jen 5 BA3-78-MW -36-Ama-17-HJ3 6 MW -17-Ama-44-HJ3-85-Lin-2-Jen 7 BA3-45-MW -18-Ama 8 JS2-84-BA3-43-Lin-25-Ama-51-HJ3-75-MW -62-Jen