SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 8(10) Hasse Johansson 55.41 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 17.51.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  4.31-3  20.5      220  4.31-3  20.5       2.18 10.5 Lin
 2 33  420  8.38-7  20.6 3.30   640 13.09-6  20.5       3.46 9.0 Lin
 3 37  500 11.04-10 22.1 3.50  1,140 24.13-8  21.2       5.19 10.6 Lin
 4 40  670  8.52-9  13.2 1.40  1,810 33.05-8  18.3       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  5.09-7  17.2 0.50  2,110 38.14-8  18.1       3.15 10.8 Lin
 6 42   80  1.09-10 14.4 0.30  2,190 39.23-8  18.0       0.29 6.0 Jen
 7 40  270  4.00-9  14.8 0.50  2,460 43.23-8  17.6   -Lin1  2.20 8.6 Lin
 8 39  320  3.55-3  12.2     2,780 47.18-8  17.0       2.54 9.1 Lin
Mål    920  8.23-4  9.1     3,700 55.41-8  15.0       6.18 6.8 Lin
3,700 55.41-8 15.0 11.10 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BA3-63-HJ3-71-MW 3 MW -5-BA3-84-HJ3 4 BA3-88-MW-30-HJ3-35-Ama-81-Jen 5 BA3-78-MW-36-Ama-17-HJ3 6 MW -17-Ama-44-HJ3-85-Lin-2-Jen 7 Lin-15-HJ3-76-Jen 8 JS2-84-BA3-43-Lin-25-Ama-51-HJ3-75-MW-62-Jen