SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 5(10) Johan Salmonsson 54.18 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 17.49.33 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  4.06-2  18.6      220  4.06-2  18.6       2.18 10.5 Lin
 2 33  420  6.00-3  14.3 1.50   640 10.06-2  15.8       3.46 9.0 Lin
 3 37  500  8.15-6  16.5 2.20  1,140 18.21-3  16.1       5.19 10.6 Lin
 4 40  670  5.57-2  8.9     1,810 24.18-2  13.4       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  5.03-6  16.8 1.20  2,110 29.21-2  13.9       3.15 10.8 Lin
 6 42   80  0.41-4  8.5 0.10  2,190 30.02-2  13.7       0.29 6.0 Jen
 7 40  270  2.48-3  10.4     2,460 32.50-2  13.3       2.20 8.6 Lin
 8 39  320 12.56-10 40.4 9.40  2,780 45.46-5  16.5       2.54 9.1 Lin
Mål    920  8.32-6  9.3     3,700 54.18-5  14.7   -Lin1  6.18 6.8 Lin
3,700 54.18-5 14.7 15.20 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 JS2-84-BA3-43-Lin-25-Ama-51-HJ3-75-MW-62-Jen