SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 3(10) Jenny Wallin 50.40 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 18.00.43 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  5.02-6  22.9 1.50   220  5.02-6  22.9       2.18 10.5 Lin
 2 33  420  5.11-2  12.3      640 10.13-3  16.0       3.46 9.0 Lin
 3 37  500  7.47-5  15.6 0.30  1,140 18.00-2  15.8       5.19 10.6 Lin
 4 40  670  7.42-6  11.5 0.20  1,810 25.42-3  14.2       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  5.20-8  17.8 0.50  2,110 31.02-3  14.7   -Lin1  3.15 10.8 Lin
 6 42   80  0.29-1  6.0     2,190 31.31-3  14.4   -Lin1  0.29 6.0 Jen
 7 40  270  3.49-8  14.1 0.40  2,460 35.20-3  14.4       2.20 8.6 Lin
 8 39  320  4.56-6  15.4 1.00  2,780 40.16-2  14.5       2.54 9.1 Lin
Mål    920  9.57-9  10.8     3,700 50.13-3  13.6       6.18 6.8 Lin
3,700 50.40-3 13.7 5.10 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 Ama-22-Jen 3 Ama-87-Jen 4 BA3-88-MW-30-HJ3-35-Ama-81-Jen 5 Lin-3-Jen 6 MW -17-Ama-44-HJ3-85-Lin-2-Jen 7 Lin-15-HJ3-76-Jen 8 JS2-84-BA3-43-Lin-25-Ama-51-HJ3-75-MW-62-Jen