Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 15(26) Jakob Eriksson Gävle OK 40.36 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.01  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 22 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330 17.23-24 -55 52.7 14.00   330 17.23-24 -55 52.7       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  2.29-1 -1  8.3      630 19.52-23 -47 31.5   -JAn3  2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.27-5 -6  8.4 0.30   920 22.19-20 -43 24.3   -ASj3  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  4.44-4 -4  9.7 1.10  1,410 27.03-17 -29 19.2       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  2.26-1 -1  8.4     1,700 29.29-16 -26 17.3   +RHe1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  2.27-5 -5  6.4 0.20  2,080 31.56-15 -23 15.4   +JSt1  2.04 5.4 DBe
 7 121  360  5.17-24 -45 14.7 2.50  2,440 37.13-15 -23 15.3       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  1.59-3 -3  5.8 0.10  2,780 39.12-15 -22 14.1       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  0.57-2 -2  5.0     2,970 40.09-15 -22 13.5   +RHe1  0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.27-3 -5  3.8     3,090 40.36-15 -22 13.1   -JSt2  0.25 3.5 JEn
3,090 40.36-15 -22 13.1 19.00 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MSt-11-TGr-30-JEr-30-MJo 2 NNi-21-JAn-15-ASj-13-KRe-10-JEr-17-MSt 3 ASj-6-KRe-2-JEr-1-NNi 4 JEr-19-KRe 5 JEr-4-RHe 6 JEr-6-JSt 7 JEr-16-KRe 8 JSt-20-RHe-18-JEr 9 AEr-28-JSt-16-JEr-1-RHe