Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 17(26) Ragnar Hellsvik IK Gandvik 46.40 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 9.55  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 29 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  3.21-1 -1  10.2      330  3.21-1 -1  10.2       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  3.21-9 -9  11.2      630  6.42-3 -3  10.6       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.57-10 -13 10.2 0.20   920  9.39-5 -5  10.5       1.56 6.7 SSa
 4 102  490 22.15-25 -54 45.4 17.40  1,410 31.54-19 -37 22.6   -ESa1  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  3.39-8 -15 12.6 0.20  1,700 35.33-19 -35 20.9   -JEr1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.00-11 -17  7.9     2,080 38.33-19 -34 18.5       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.18-6 -9  9.2     2,440 41.51-19 -33 17.2   -JSt1  2.26 6.8 DBe
 8 126  340  3.03-16 -25  9.0 0.40  2,780 44.54-17 -29 16.2       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.16-12 -18  6.7     2,970 46.10-17 -29 15.5   -JEr1  0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.30-10 -15  4.2     3,090 46.40-17 -29 15.1   -JSt2  0.25 3.5 JEn
3,090 46.40-17 -29 15.1 19.00 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AEr-20-RHe 3 4 ESa-3-RHe 5 JEr-4-RHe 6 7 JSt-3-RHe 8 JSt-20-RHe-18-JEr 9 AEr-28-JSt-16-JEr-1-RHe