Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 1(26) Simon Sanderi Lidköpings Vinter-SK 23.04 (tvåa David Bejmer Bromma- 23.32)  starttid: 10.47  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 1 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  3.28-3 -3  10.5      330  3.28-3 -3  10.5       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  2.45-4 -4  9.2      630  6.13-2 -2  9.9       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  1.56-1 -1  6.7      920  8.09-1 -1  8.9       1.56 6.7 SSa
 4 102  490  4.01-2 -2  8.2     1,410 12.10-1 -1  8.6       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  2.41-2 -2  9.3     1,700 14.51-1 -1  8.7       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  2.20-2 -2  6.1     2,080 17.11-1 -1  8.3       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  2.31-2 -2  7.0     2,440 19.42-1 -1  8.1       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  1.54-2 -2  5.6     2,780 21.36-1 -1  7.8       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.01-3 -3  5.4     2,970 22.37-1 -1  7.6       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.27-3 -5  3.8     3,090 23.04-1 -1  7.5       0.25 3.5 JEn
3,090 23.04-1 -1 7.5 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SSa-29-AJK 2 3 4 5 6 CIK-22-SSa 7 8 9