Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 10(26) Jacob Enmark Gävle OK 36.36 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 9.57  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 15 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  3.44-4 -4  11.3      330  3.44-4 -4  11.3       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  4.15-14 -22 14.2 1.20   630  7.59-7 -11 12.7       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  3.11-14 -19 11.0 1.00   920 11.10-8 -11 12.1   +AEr1  1.56 6.7 SSa
 4 102  490 10.10-20 -35 20.7 6.10  1,410 21.20-12 -18 15.1   -EAn3  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  5.54-15 -32 20.3 3.00  1,700 27.14-13 -20 16.0       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  2.31-6 -6  6.6     2,080 29.45-13 -20 14.3       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  2.50-4 -5  7.9     2,440 32.35-12 -19 13.4       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.26-7 -10  7.2 0.20  2,780 35.01-10 -17 12.6       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.10-6 -9  6.1 0.10  2,970 36.11-10 -16 12.2       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.25-1 -1  3.5     3,090 36.36-10 -15 11.8       0.25 3.5 JEn
3,090 36.36-10 -15 11.8 12.00 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JEn-8-AEr 4 EAn-8-JEn-13-AEr-7-SAn 5 6 7 8 9