Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 3(26) Simon Andersson OK Kullingshof 30.01 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.05  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 4 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  3.54-6 -6  11.8      330  3.54-6 -6  11.8       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  2.52-5 -5  9.6      630  6.46-4 -4  10.7   +LGö1  2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.42-7 -8  9.3 0.30   920  9.28-4 -4  10.3   +ESa1  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  4.12-3 -3  8.6     1,410 13.40-3 -3  9.7   -EAn3  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  7.21-21 -46 25.3 4.30  1,700 21.01-5 -8  12.4   +EAn1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  2.23-3 -3  6.3     2,080 23.24-5 -6  11.2   +EAn2  2.04 5.4 DBe
 7 121  360  2.48-3 -4  7.8     2,440 26.12-4 -5  10.7       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.10-4 -4  6.4     2,780 28.22-3 -4  10.2       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.10-6 -9  6.1 0.10  2,970 29.32-3 -4  9.9       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.29-8 -11  4.0     3,090 30.01-3 -4  9.7       0.25 3.5 JEn
3,090 30.01-3 -4 9.7 5.10 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGö-28-SAn 2 SAn-12-LGö 3 SAn-10-ESa-21-LGö 4 EAn-8-JEn-13-AEr-7-SAn 5 SAn-5-EAn 6 SAn-5-EAn-0-LGö-27-AEr 7 SAn-19-EAn 8 SAn-24-EAn 9 SAn-28-EAn