Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 9(26) Erik Andersson IK Gandvik 36.29 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 9.59  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 14 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  4.46-11 -16 14.4 0.30   330  4.46-11 -16 14.4   -ESa1  3.21 10.2 DBe
 2 131  300  2.58-7 -7  9.9      630  7.44-6 -7  12.3       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  4.24-20 -36 15.2 1.50   920 12.08-10 -13 13.2       1.56 6.7 SSa
 4 102  490  7.04-14 -21 14.4 2.40  1,410 19.12-9 -14 13.6   +JEn3  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  7.54-24 -51 27.2 4.50  1,700 27.06-12 -19 15.9   -SAn1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  2.23-3 -3  6.3     2,080 29.29-12 -19 14.2   -SAn2  2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.02-5 -6  8.4     2,440 32.31-11 -18 13.3       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.15-5 -5  6.6     2,780 34.46-9 -15 12.5       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.14-11 -17  6.5     2,970 36.00-9 -15 12.1       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.29-8 -11  4.0     3,090 36.29-9 -14 11.8       0.25 3.5 JEn
3,090 36.29-9 -14 11.8 9.50 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 ESa-13-EAn 2 3 4 EAn-8-JEn-13-AEr-7-SAn 5 SAn-5-EAn 6 SAn-5-EAn-0-LGö-27-AEr 7 SAn-19-EAn 8 SAn-24-EAn 9 SAn-28-EAn