Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
Ö1 13(17) Anton Johansson Klubblös 58.01 (Lars Göran Olofsson 33.14)  starttid: 10.40  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 42 (58) Simon Sanderi Lidköpings Vinter-SK 23.04
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330 10.57-13 -47 33.2 6.10   330 10.57-13 -47 33.2       3.21 10.2 DBe
 2 131  300 11.51-16 -52 39.5 8.20   630 22.48-15 -50 36.2   -ALö2  2.29 8.3 JEr
 3 137  290  4.57-10 -42 17.1 2.10   920 27.45-13 -46 30.2   -JAr2  1.56 6.7 SSa
 4 102  490 10.34-9 -38 21.6 5.40  1,410 38.19-13 -45 27.2   -ALö2  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  7.23-14 -47 25.5 3.50  1,700 45.42-13 -45 26.9   -ALö3  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.10-4 -24  8.3     2,080 48.52-13 -45 23.5   -ASk1  2.04 5.4 DBe
 7 121  360  4.53-11 -38 13.6 1.20  2,440 53.45-14 -43 22.0       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.26-2 -10  7.2     2,780 56.11-13 -42 20.2   -ASk1  1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.19-5 -22  6.9     2,970 57.30-13 -41 19.4   +ASk1  0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.31-4 -16  4.3     3,090 58.01-13 -42 18.8   +ASk1  0.25 3.5 JEn
3,090 58.01-13 -42 18.8 27.30 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SSa-29-AJK 2 ALö-4-AJK-11-JAr 3 JAr-1-ASk-1-AJK-25-ALö 4 ALö-4-JAr-11-AJK-22-ASk-22-OLi 5 ALö-10-AJK-9-JAr-2-ASk 6 ASk-0-AJK-18-ALö-6-JAr 7 AJK-16-ALö-28-JAr 8 ASk-0-AJK 9 AJK-10-ASk