Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
Ö1 3(17) Olle Lif Tranås SOL 36.41 (Lars Göran Olofsson 33.14)  starttid: 11.00  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 16 (58) Simon Sanderi Lidköpings Vinter-SK 23.04
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  6.04-8 -32 18.4 1.00   330  6.04-8 -32 18.4       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  4.10-4 -21 13.9 0.20   630 10.14-6 -22 16.2       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  3.22-5 -23 11.6 0.30   920 13.36-5 -21 14.8       1.56 6.7 SSa
 4 102  490  5.27-2 -11 11.1     1,410 19.03-3 -13 13.5       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  3.42-6 -16 12.8     1,700 22.45-3 -12 13.4       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.49-10 -42 10.0 0.40  2,080 26.34-3 -12 12.8       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  4.39-10 -36 12.9 1.00  2,440 31.13-4 -13 12.8       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  3.00-5 -22  8.8 0.20  2,780 34.13-3 -13 12.3       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.38-10 -38  8.6 0.10  2,970 35.51-3 -14 12.1       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.50-16 -56  6.9     3,090 36.41-3 -16 11.9       0.25 3.5 JEn
3,090 36.41-3 -16 11.9 4.00 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 ALö-4-JAr-11-AJK-22-ASk-22-OLi 5 6 7 8 9