Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 7(26) Michael Stenberg IFK Göteborg 34.20 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.13  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 11 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  4.42-9 -14 14.2      330  4.42-9 -14 14.2   +TGr1  3.21 10.2 DBe
 2 131  300  3.27-11 -13 11.5      630  8.09-9 -13 12.9       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  3.01-11 -14 10.4 0.20   920 11.10-8 -11 12.1   +MJo2  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  6.45-13 -19 13.8 2.00  1,410 17.55-7 -10 12.7       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  3.55-10 -20 13.5 0.30  1,700 21.50-7 -11 12.8       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.13-17 -25  8.5 0.20  2,080 25.03-7 -11 12.0   -ESa1  2.04 5.4 DBe
 7 121  360  4.06-18 -28 11.4 0.40  2,440 29.09-7 -11 11.9       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  3.15-20 -31  9.6 0.50  2,780 32.24-7 -11 11.7   +MJo1  1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.20-14 -24  7.0     2,970 33.44-7 -11 11.4   -MJo1  0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.36-23 -44  5.0     3,090 34.20-7 -11 11.1   -MJo1  0.25 3.5 JEn
3,090 34.20-7 -11 11.1 4.40 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MSt-11-TGr-30-JEr-30-MJo 2 NNi-21-JAn-15-ASj-13-KRe-10-JEr-17-MSt 3 JAn-14-MJo-0-MSt-12-TGr 4 5 6 ESa-13-MSt 7 8 MSt-8-MJo 9 MJo-4-MSt