Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 11(26) Tobias Grund OK Roto 38.15 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.11  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 18 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  6.53-19 -37 20.9 1.30   330  6.53-19 -37 20.9   -MSt1  3.21 10.2 DBe
 2 131  300  4.03-12 -19 13.5      630 10.56-13 -26 17.4   -MJo1  2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.26-4 -5  8.4      920 13.22-11 -19 14.5   -JAn3  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  5.26-8 -10 11.1     1,410 18.48-8 -12 13.3   -MJo1  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  6.35-17 -41 22.7 2.40  1,700 25.23-10 -16 14.9   -MJo1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.13-17 -25  8.5     2,080 28.36-10 -17 13.8   -MJo1  2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.46-12 -19 10.5     2,440 32.22-10 -17 13.3       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  3.30-21 -37 10.3 0.40  2,780 35.52-11 -18 12.9   +ESa1  1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.51-23 -46  9.7 0.20  2,970 37.43-11 -18 12.7   -ESa1  0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.32-14 -22  4.4     3,090 38.15-11 -18 12.4   -ESa1  0.25 3.5 JEn
3,090 38.15-11 -18 12.4 5.10 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MSt-11-TGr-30-JEr-30-MJo 2 MJo-7-TGr 3 JAn-14-MJo-0-MSt-12-TGr 4 MJo-6-TGr 5 MJo-6-TGr-23-JAn 6 MJo-10-TGr 7 MJo-20-TGr-17-ESa 8 TGr-6-ESa 9 ESa-7-TGr-30-JLj