Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 5(26) Joakim Ljunglide OK Kullingshof 30.45 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.19  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 7 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  4.42-9 -14 14.2      330  4.42-9 -14 14.2       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  3.24-10 -12 11.3      630  8.06-8 -12 12.9       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.48-8 -10  9.7      920 10.54-7 -8  11.8       1.56 6.7 SSa
 4 102  490  5.00-6 -8  10.2     1,410 15.54-5 -6  11.3       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  3.22-4 -7  11.6     1,700 19.16-3 -4  11.3       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.07-12 -18  8.2     2,080 22.23-3 -4  10.8       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.51-13 -22 10.7 0.20  2,440 26.14-5 -6  10.8       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.34-10 -15  7.5     2,780 28.48-5 -6  10.4       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.25-15 -27  7.5     2,970 30.13-5 -6  10.2       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.32-14 -22  4.4     3,090 30.45-5 -7  10.0       0.25 3.5 JEn
3,090 30.45-5 -7 10.0 0.20 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GSt-18-MAn-16-JLj 2 3 4 5 6 JAn-19-JLj 7 8 9 ESa-7-TGr-30-JLj