Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 13(26) Gustav Stenberg OK Skogshjortarna 38.46 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.17  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 20 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  6.08-17 -33 18.6 1.40   330  6.08-17 -33 18.6       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  4.55-16 -32 16.4 1.40   630 11.03-14 -27 17.5   +MAn1  2.29 8.3 JEr
 3 137  290  3.08-12 -16 10.8 0.40   920 14.11-13 -22 15.4   -MAn1  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  8.58-17 -27 18.3 4.30  1,410 23.09-15 -22 16.4       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  4.36-13 -25 15.9 1.20  1,700 27.45-14 -21 16.3   +DBe1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.29-21 -32  9.2 0.50  2,080 31.14-14 -21 15.0       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.29-8 -14  9.7 0.20  2,440 34.43-14 -21 14.2       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.20-6 -8  6.9     2,780 37.03-14 -21 13.3       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.12-9 -12  6.3     2,970 38.15-13 -20 12.9       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.31-11 -16  4.3     3,090 38.46-13 -20 12.5       0.25 3.5 JEn
3,090 38.46-13 -20 12.5 11.00 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GSt-18-MAn-16-JLj 2 GSt-10-MAn 3 CIK-24-MAn-7-GSt 4 5 GSt-10-DBe 6 7 8 9