Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 6(26) Mikael Johansson OK Skärmen 32.08 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.15  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 8 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  3.53-5 -5  11.8      330  3.53-5 -5  11.8       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  2.56-6 -6  9.8      630  6.49-5 -5  10.8   +TGr1  2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.21-3 -4  8.1      920  9.10-3 -3  10.0   -JAn3  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  5.32-9 -12 11.3 1.30  1,410 14.42-4 -4  10.4   +TGr1  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  6.35-17 -41 22.7 3.50  1,700 21.17-6 -9  12.5   +TGr1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.09-15 -22  8.3 0.50  2,080 24.26-6 -8  11.7   +TGr1  2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.36-9 -15 10.0 0.50  2,440 28.02-6 -8  11.5       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.30-8 -12  7.4 0.30  2,780 30.32-6 -8  11.0   -MSt1  1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.08-5 -7  6.0     2,970 31.40-6 -8  10.7   +MSt1  0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.28-6 -8  3.9     3,090 32.08-6 -8  10.4   +MSt1  0.25 3.5 JEn
3,090 32.08-6 -8 10.4 7.30 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MSt-11-TGr-30-JEr-30-MJo 2 MJo-7-TGr 3 JAn-14-MJo-0-MSt-12-TGr 4 MJo-6-TGr 5 MJo-6-TGr-23-JAn 6 MJo-10-TGr 7 MJo-20-TGr-17-ESa 8 MSt-8-MJo 9 MJo-4-MSt