Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 19(26) Niklas Nilsson OK Gipen 49.57 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.09  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 33 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  5.52-13 -26 17.8      330  5.52-13 -26 17.8       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  5.01-17 -33 16.7 0.40   630 10.53-12 -25 17.3       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  3.27-15 -24 11.9      920 14.20-14 -23 15.6   -ASj3  1.56 6.7 SSa
 4 102  490 14.50-24 -45 30.3 8.40  1,410 29.10-18 -33 20.7   -MAn2  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  4.09-11 -21 14.3     1,700 33.19-18 -32 19.6       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.48-24 -41 10.0     2,080 37.07-18 -33 17.8       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.59-15 -24 11.1     2,440 41.06-18 -31 16.8       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  6.16-25 -52 18.4 3.10  2,780 47.22-19 -33 17.0       1.45 5.1 DBe
 9 138  190               2,970                 0.55 4.8 DBe
Mål    120  2.35-26 -58 21.5     3,090 49.57-19 -33 16.2       0.25 3.5 JEn
3,090 49.57-19 -33 16.2 12.30 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 NNi-21-JAn-15-ASj-13-KRe-10-JEr-17-MSt 3 ASj-6-KRe-2-JEr-1-NNi 4 MMo-20-MAn-5-ASj-8-NNi 5 6 7 8 9