Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 8(26) Kasper Reiderstedt OK Skogshjortarna 36.02 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.07  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 12 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  4.07-7 -7  12.5      330  4.07-7 -7  12.5       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  9.35-25 -49 31.9 6.30   630 13.42-19 -36 21.7   -JAn3  2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.35-6 -7  8.9      920 16.17-18 -31 17.7   -ASj3  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  5.05-7 -9  10.4 0.50  1,410 21.22-13 -19 15.2       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  3.03-3 -3  10.5     1,700 24.25-8 -14 14.4       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.08-14 -20  8.2 0.40  2,080 27.33-8 -14 13.2       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.56-14 -23 10.9 1.00  2,440 31.29-8 -14 12.9       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.30-8 -12  7.4 0.20  2,780 33.59-8 -12 12.2       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.37-21 -37  8.5 0.30  2,970 35.36-8 -13 12.0       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.26-2 -3  3.6     3,090 36.02-8 -12 11.7       0.25 3.5 JEn
3,090 36.02-8 -12 11.7 9.50 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 NNi-21-JAn-15-ASj-13-KRe-10-JEr-17-MSt 3 ASj-6-KRe-2-JEr-1-NNi 4 JEr-19-KRe 5 6 7 JEr-16-KRe 8 9