Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
D35 5(8) Katarina Haase Vänersborgs SK 54.43 (Maria Widmark IF Hag 41.26)  starttid: 9.59  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 104 (133) Öyvind Watterdal OL Tönsberg 31.08
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  5.11-5 -103 12.3      420  5.11-5 -103 12.3       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  2.16-2 -64 10.3      640  7.27-4 -77 11.6       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  4.15-5 -98 14.2      940 11.42-3 -80 12.4       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  5.46-5 -100 12.3     1,410 17.28-3 -79 12.4       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  4.35-7 -124 12.7 0.20  1,770 22.03-4 -89 12.5       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230 15.03-6 -114 12.2     3,000 37.06-5 -100 12.4   +APo1  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  2.38-6 -123 9.4     3,280 39.44-5 -103 12.1       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  5.05-6 -108 23.1     3,500 44.49-5 -103 12.8   +GEr1  2.19 10.5 JTi
 9 124  430  5.40-3 -99 13.2     3,930 50.29-5 -101 12.8       2.50 6.6 JTi
10 100  320  3.26-6 -117 10.7     4,250 53.55-5 -104 12.7       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.48-5 -100 5.3     4,400 54.43-5 -104 12.4       0.28 3.1 JTi
4,400 54.43-5 -104 12.4 0.20 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MWi-17-KHa 2 3 4 5 6 KHa-6-APo 7 APo-22-KHa 8 KHa-2-GEr 9 10