Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
D35 3(8) Anki Pousette Rånäs OK 51.00 (Maria Widmark IF Hag 41.26)  starttid: 10.01  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 91 (133) Öyvind Watterdal OL Tönsberg 31.08
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  4.37-3 -84 11.0      420  4.37-3 -84 11.0       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  2.42-4 -84 12.3 0.20   640  7.19-3 -74 11.4   +DIv1  1.18 5.9 LJo
 3 83  300  4.58-6 -107 16.6 1.20   940 12.17-4 -87 13.1       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  5.12-3 -80 11.1     1,410 17.29-4 -80 12.4       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  3.26-4 -99  9.5     1,770 20.55-3 -83 11.8       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230 14.17-4 -106 11.6 0.30  3,000 35.12-3 -92 11.7   -KHa1  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  2.10-3 -98  7.7     3,280 37.22-3 -94 11.4       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  4.40-4 -101 21.2 0.20  3,500 42.02-3 -90 12.0       2.19 10.5 JTi
 9 124  430  5.14-1 -82 12.2     3,930 47.16-3 -90 12.0       2.50 6.6 JTi
10 100  320  2.58-5 -108 9.3     4,250 50.14-3 -91 11.8   -GEr1  1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.46-2 -92  5.1     4,400 51.00-3 -91 11.6       0.28 3.1 JTi
4,400 51.00-3 -91 11.6 2.30 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DIv-16-APo 2 APo-5-DIv 3 4 5 6 KHa-6-APo 7 APo-22-KHa 8 9 10 GEr-7-APo