Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 53(94) Jonas Zachrison Mariestads FK 37.20 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.53  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.16-25  8.6      147  1.16-25  8.6       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  4.05-93 37.5 3.30   256  5.21-93 20.9   +PEg1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.56-43  7.9      628  8.17-86 13.2   -PEg1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.26-78 10.5 0.50   954 11.43-87 12.3   -MNi1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.35-57  9.2 1.10  1,454 16.18-76 11.2   -MPe2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.15-12  6.3     1,810 18.33-75 10.2   -MNi4  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.08-4  5.7     2,010 19.41-73  9.8   -AIv4  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.01-58  6.8 0.10  2,160 20.42-72  9.6   -MPe4  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.38-28  7.5     2,377 22.20-72  9.4   -MPe4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.31-28  6.7     2,754 24.51-70  9.0   -MNi4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.33-32  9.8 0.20  3,218 29.24-63  9.1   -MPe4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.25-21  8.0     3,394 30.49-61  9.1   -MNi4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.52-26  8.8     3,605 32.41-59  9.1   -MPe4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.10-23  6.9     4,061 35.51-55  8.8   -MPe4  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.42-35  5.2     4,195 36.33-51  8.7   -MPe4  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.47-36  3.3     4,429 37.20-51  8.4   -AIv3  0.39 2.8 ARa
4,429 37.20-53 8.4 6.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 JZa-6-PEg 3 PEg-3-JZa 4 MNi-10-JZa 5 MPe-1-PEg-7-JZa 6 MNi-7-AIv-9-MPe-7-JZa-4-PEg 7 AIv-4-MPe-10-JZa-4-MNi-2-PEg 8 MPe-4-AIv-3-JZa-6-MNi-0-PEg 9 MPe-4-AIv-3-JZa-2-MNi-1-PEg 10 MNi-2-MPe-1-PEg-1-JZa-7-AIv 11 MPe-5-MNi-9-AIv-6-PEg-0-JZa 12 MNi-2-MPe-3-AIv-6-JZa-1-PEg 13 MPe-3-MNi-4-AIv-8-PEg-2-JZa 14 MPe-10-MNi-2-AIv-9-PEg-3-JZa 15 MPe-13-MNi-1-AIv-10-PEg-5-JZa