Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 15(94) Andreas Ivarsson OK Skogshjortarna 32.03 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.58  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.24-45  9.5 0.20   147  1.24-45  9.5       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.40-15  6.1      256  2.04-21  8.1       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.43-29  7.3      628  4.47-22  7.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.31-18  7.7      954  7.18-20  7.7       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.16-11  6.5     1,454 10.34-14  7.3   +MNi1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.43-52  7.6 0.30  1,810 13.17-15  7.3   -MNi4  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.10-8  5.8     2,010 14.27-12  7.2   +MPe4  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.12-81  8.0 0.30  2,160 15.39-18  7.2   -MPe4  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.38-28  7.5 0.10  2,377 17.17-18  7.3   -MPe4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.41-44  7.1 0.30  2,754 19.58-19  7.3   -MNi4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.20-21  9.3 0.30  3,218 24.18-16  7.6   -MPe4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.25-21  8.0 0.10  3,394 25.43-16  7.6   -MNi4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.48-14  8.5     3,605 27.31-13  7.6   -MPe4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.08-19  6.9     4,061 30.39-18  7.5   -MPe4  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.39-12  4.9     4,195 31.18-14  7.5   -MPe4  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.45-25  3.2     4,429 32.03-14  7.2   +MNi3  0.39 2.8 ARa
4,429 32.03-15 7.2 2.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AIv-27-MPe 4 AIv-16-MPe 5 AIv-3-MNi 6 MNi-7-AIv-9-MPe-7-JZa-4-PEg 7 AIv-4-MPe-10-JZa-4-MNi-2-PEg 8 MPe-4-AIv-3-JZa-6-MNi-0-PEg 9 MPe-4-AIv-3-JZa-2-MNi-1-PEg 10 MNi-2-MPe-1-PEg-1-JZa-7-AIv 11 MPe-5-MNi-9-AIv-6-PEg-0-JZa 12 MNi-2-MPe-3-AIv-6-JZa-1-PEg 13 MPe-3-MNi-4-AIv-8-PEg-2-JZa 14 MPe-10-MNi-2-AIv-9-PEg-3-JZa 15 MPe-13-MNi-1-AIv-10-PEg-5-JZa