Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 8(94) Magnus Persson OK Kolmården 30.47 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.59  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.09-6  7.8      147  1.09-6  7.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.40-15  6.1 0.10   256  1.49-7  7.1       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.25-4  6.5      628  4.14-3  6.7       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.20-9  7.2      954  6.34-2  6.9       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.36-29  7.2 0.20  1,454 10.10-6  7.0   +PEg2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.16-15  6.4     1,810 12.26-6  6.9   -MNi4  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.05-2  5.4     2,010 13.31-4  6.7   -AIv4  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.04-66  7.1 0.20  2,160 14.35-7  6.8   +AIv4  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.38-28  7.5     2,377 16.13-7  6.8   +AIv4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.36-39  6.9 0.30  2,754 18.49-7  6.8   -MNi4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.15-18  9.2     3,218 23.04-9  7.2   +MNi4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.36-51  9.1 0.20  3,394 24.40-10  7.3   -MNi4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.44-7  8.2     3,605 26.24-9  7.3   +MNi4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.03-15  6.7     4,061 29.27-12  7.3   +MNi4  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.37-6  4.6     4,195 30.04-8  7.2   +MNi4  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.43-14  3.1     4,429 30.47-8  7.0       0.39 2.8 ARa
4,429 30.47-8 7.0 1.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AIv-27-MPe 4 AIv-16-MPe 5 MPe-1-PEg-7-JZa 6 MNi-7-AIv-9-MPe-7-JZa-4-PEg 7 AIv-4-MPe-10-JZa-4-MNi-2-PEg 8 MPe-4-AIv-3-JZa-6-MNi-0-PEg 9 MPe-4-AIv-3-JZa-2-MNi-1-PEg 10 MNi-2-MPe-1-PEg-1-JZa-7-AIv 11 MPe-5-MNi-9-AIv-6-PEg-0-JZa 12 MNi-2-MPe-3-AIv-6-JZa-1-PEg 13 MPe-3-MNi-4-AIv-8-PEg-2-JZa 14 MPe-10-MNi-2-AIv-9-PEg-3-JZa 15 MPe-13-MNi-1-AIv-10-PEg-5-JZa