Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 24(94) Per-Anders Eggertsen IF Hagen 34.11 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.56  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.18-29  8.8 0.10   147  1.18-29  8.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.09-73 10.6 0.30   256  2.27-62  9.6   -JZa1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.47-34  7.5      628  5.14-39  8.3   +JZa1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.39-34  8.1      954  7.53-39  8.3       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.18-70 10.6 1.50  1,454 13.11-54  9.1   -MPe2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.26-27  6.8     1,810 15.37-51  8.6   -MNi4  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.10-8  5.8     2,010 16.47-50  8.3   -AIv4  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.01-58  6.8 0.10  2,160 17.48-49  8.2   -MPe4  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.35-23  7.3     2,377 19.23-46  8.2   -MPe4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.27-21  6.5     2,754 21.50-41  7.9   -MNi4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.34-34  9.8 0.20  3,218 26.24-35  8.2   -MPe4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.26-25  8.1 0.10  3,394 27.50-34  8.2   -MNi4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.49-16  8.6     3,605 29.39-30  8.2   -MPe4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.09-20  6.9     4,061 32.48-30  8.1   -MPe4  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.40-18  5.0     4,195 33.28-26  8.0   -MPe4  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.43-14  3.1     4,429 34.11-22  7.7   -AIv3  0.39 2.8 ARa
4,429 34.11-24 7.7 3.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 JZa-6-PEg 3 PEg-3-JZa 4 5 MPe-1-PEg-7-JZa 6 MNi-7-AIv-9-MPe-7-JZa-4-PEg 7 AIv-4-MPe-10-JZa-4-MNi-2-PEg 8 MPe-4-AIv-3-JZa-6-MNi-0-PEg 9 MPe-4-AIv-3-JZa-2-MNi-1-PEg 10 MNi-2-MPe-1-PEg-1-JZa-7-AIv 11 MPe-5-MNi-9-AIv-6-PEg-0-JZa 12 MNi-2-MPe-3-AIv-6-JZa-1-PEg 13 MPe-3-MNi-4-AIv-8-PEg-2-JZa 14 MPe-10-MNi-2-AIv-9-PEg-3-JZa 15 MPe-13-MNi-1-AIv-10-PEg-5-JZa