Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 52(94) Per Zachrison Mariestads FK 37.15 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.34  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.26-50  9.8 0.20   147  1.26-50  9.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.00-66  9.2 0.20   256  2.26-61  9.5       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.05-52  8.3 0.30   628  5.31-52  8.8       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.39-34  8.1 0.20   954  8.10-47  8.6   -KAx1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  6.31-77 13.0 3.20  1,454 14.41-70 10.1       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.01-71  8.5 0.40  1,810 17.42-71  9.8   +AAn1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.15-24  6.3     2,010 18.57-70  9.4   -AAn1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.44-7  4.9     2,160 19.41-69  9.1   +AAn1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.34-19  7.2     2,377 21.15-66  8.9   -KLa2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.41-44  7.1 0.20  2,754 23.56-62  8.7   -KLa1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.30-30  9.7 0.40  3,218 28.26-55  8.8   +KLa2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.53-72 10.7 0.40  3,394 30.19-56  8.9   -KLa3  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.50-19  8.7     3,605 32.09-54  8.9   +KLa3  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.33-42  7.8 0.40  4,061 35.42-53  8.8   -AAn1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5     4,195 36.26-49  8.7   -AAn1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.49-52  3.5     4,429 37.15-50  8.4   +AAn1  0.39 2.8 ARa
4,429 37.15-52 8.4 7.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 MBe-28-KAx-12-PZa 5 6 PZa-5-AAn 7 KLa-30-AAn-0-PZa 8 KLa-28-PZa-2-AAn 9 KLa-2-AAn-1-PZa 10 KLa-12-PZa-16-AAn 11 PZa-7-KLa-3-KAx-22-AAn 12 KLa-5-PZa-0-KAx-9-AAn 13 PZa-6-KLa-0-AAn-7-KAx 14 AAn-0-PZa 15 AAn-1-PZa