Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 21(94) Andreas Andersson OK Skogshjortarna 33.17 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.38  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.11-13  8.0 0.10   147  1.11-13  8.0       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.35-3  5.4      256  1.46-4  6.9       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.23-3  6.4      628  4.09-2  6.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.27-14  7.5      954  6.36-3  6.9       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.56-64  9.9 1.50  1,454 11.32-29  7.9       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.15-12  6.3     1,810 13.47-24  7.6   -PZa1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.10-8  5.8     2,010 14.57-20  7.4   +PZa1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.46-15  5.1     2,160 15.43-19  7.3   -PZa1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.31-14  7.0     2,377 17.14-17  7.3   -KLa2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.58-63  7.9 0.50  2,754 20.12-21  7.3       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.46-44 10.3 1.00  3,218 24.58-21  7.8       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.30-36  8.5 0.20  3,394 26.28-21  7.8   -KLa3  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.47-11  8.5     3,605 28.15-20  7.8   +KLa2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.27-39  7.6 0.40  4,061 31.42-23  7.8   +PZa1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.43-41  5.3     4,195 32.25-20  7.7   +PZa1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.52-69  3.7     4,429 33.17-20  7.5   -PZa1  0.39 2.8 ARa
4,429 33.17-21 7.5 4.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 PZa-5-AAn 7 KLa-30-AAn-0-PZa 8 KLa-28-PZa-2-AAn 9 KLa-2-AAn-1-PZa 10 KLa-12-PZa-16-AAn 11 PZa-7-KLa-3-KAx-22-AAn 12 KLa-5-PZa-0-KAx-9-AAn 13 PZa-6-KLa-0-AAn-7-KAx 14 AAn-0-PZa 15 AAn-1-PZa