Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 45(94) Karl Larsson OK Kullingshof 36.03 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.36  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.15-21  8.5      147  1.15-21  8.5       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.50-46  7.6 0.10   256  2.05-23  8.1       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.39-23  7.1      628  4.44-20  7.5       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.44-48  8.4 0.20   954  7.28-25  7.8       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.36-58  9.2 1.20  1,454 12.04-39  8.3       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.00-69  8.4 0.30  1,810 15.04-43  8.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.23-53  6.9     2,010 16.27-42  8.2       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.46-15  5.1     2,160 17.13-40  8.0       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.59-64  9.1 0.30  2,377 19.12-40  8.1   +AAn2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.32-31  6.7     2,754 21.44-39  7.9   +PZa1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.49-49 10.4 0.50  3,218 26.33-38  8.3   -PZa2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.41-57  9.6 0.30  3,394 28.14-42  8.3   +PZa3  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.01-42  9.6     3,605 30.15-43  8.4   -PZa3  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.17-63  9.4 1.20  4,061 34.32-48  8.5   +KAx2  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.42-35  5.2     4,195 35.14-44  8.4   +MHa2  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.49-52  3.5     4,429 36.03-44  8.1   +MHa2  0.39 2.8 ARa
4,429 36.03-45 8.1 5.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 KLa-30-AAn-0-PZa 8 KLa-28-PZa-2-AAn 9 KLa-2-AAn-1-PZa 10 KLa-12-PZa-16-AAn 11 PZa-7-KLa-3-KAx-22-AAn 12 KLa-5-PZa-0-KAx-9-AAn 13 PZa-6-KLa-0-AAn-7-KAx 14 KLa-1-KAx-4-MHa 15 KLa-4-MHa-3-KAx