Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 55(94) Mikael Bergstedt Göteborg/Majorna OK 37.33 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.32  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.22-42  9.3      147  1.22-42  9.3       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  2.09-86 19.7 1.20   256  3.31-82 13.7   -KAx1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.12-60  8.6      628  6.43-74 10.7   +KAx1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.47-53  8.5      954  9.30-67 10.0       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.36-29  7.2     1,454 13.06-52  9.0       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.44-54  7.7     1,810 15.50-52  8.7       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.37-73  8.1 0.10  2,010 17.27-57  8.7       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.09-78  7.7 0.10  2,160 18.36-58  8.6       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.54-58  8.8     2,377 20.30-55  8.6       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.35-35  6.9     2,754 23.05-55  8.4       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.37-38  9.9     3,218 27.42-50  8.6       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.28-30  8.3     3,394 29.10-49  8.6       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.24-66 11.4     3,605 31.34-50  8.8       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.24-68  9.6 0.50  4,061 35.58-57  8.9       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.47-66  5.8     4,195 36.45-53  8.8       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 37.33-53  8.5       0.39 2.8 ARa
4,429 37.33-55 8.5 2.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 KAx-12-MBe 3 MBe-1-KAx 4 MBe-28-KAx-12-PZa 5 6 7 8 9 10 11 MBe-17-MHa 12 13 14 15