Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 23(94) Anders Höije Göteborg/Majorna OK 34.11 (Andreas Rangert 27.58)  starttid: 10.03  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans super-man
 1 37  147  1.20-33  9.1 0.10   147  1.20-33  9.1       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.04-72  9.8 0.20   256  2.24-53  9.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.41-25  7.2      628  5.05-33  8.1       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.39-34  8.1      954  7.44-34  8.1       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.42-34  7.4 0.20  1,454 11.26-28  7.9       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.20-17  6.6     1,810 13.46-23  7.6       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.15-24  6.3     2,010 15.01-22  7.5       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.44-7  4.9     2,160 15.45-21  7.3       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.46-46  8.1 0.10  2,377 17.31-20  7.4       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.10-69  8.4 0.50  2,754 20.41-24  7.5       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.20-59 11.5 1.20  3,218 26.01-30  8.1       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.28-30  8.3 0.10  3,394 27.29-29  8.1       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.54-28  9.0     3,605 29.23-28  8.2       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.17-30  7.2     4,061 32.40-27  8.0       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.43-41  5.3     4,195 33.23-23  8.0       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 34.11-22  7.7       0.39 2.8 ARa
4,429 34.11-23 7.7 3.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 AHö-26-JPe 5 6 7 8 9 10 11 12 CAn-5-TGu-26-AHö-20-AJo 13 TGu-4-CAn-25-AHö 14 15