Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 21(34) Tim Björkman OK Vilse 87 39.49 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.21  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.30-19 10.2      147  1.30-19 10.2       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  4.28-34 45.1 3.40   246  5.58-31 24.3   +CHo1  0.39 6.6 DMu
 3 51  582  6.41-22 11.5 0.50   828 12.39-27 15.3       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  3.05-23 13.2 1.00  1,062 15.44-24 14.8       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.05-10 11.0     1,342 18.49-23 14.0   +JKn1  2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.08-16  9.3     1,572 20.57-21 13.3   +JKn1  1.35 6.9 OGu
 7 61  462  6.26-26 13.9 1.40  2,034 27.23-23 13.5       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  7.12-24 12.9 1.10  2,592 34.35-22 13.3       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.55-23 11.8 0.30  2,840 37.30-21 13.2       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.26-27  8.0     3,020 38.56-21 12.9       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.53-27  3.8     3,254 39.49-21 12.2       0.32 2.3 JOl
3,254 39.49-21 12.2 8.50 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 TBj-1-CHo 3 4 5 TBj-6-JKn 6 TBj-13-JKn 7 JKn-20-TBj 8 9 10