Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 11(34) Johan Knubbe OK Mark 31.49 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.27  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.21-11  9.2      147  1.21-11  9.2       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  0.47-5  7.9      246  2.08-4  8.7       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  6.16-19 10.8 1.10   828  8.24-9  10.1       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.19-16  9.9 0.20  1,062 10.43-9  10.1       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  2.12-2  7.9     1,342 12.55-6  9.6   -TBj1  2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.15-17  9.8 0.20  1,572 15.10-6  9.6   -TBj1  1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.53-22 12.7 1.40  2,034 21.03-6  10.3       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  5.44-13 10.3 0.20  2,592 26.47-9  10.3       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.59-24 12.0 0.50  2,840 29.46-11 10.5       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.18-22  7.2     3,020 31.04-10 10.3       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.45-16  3.2     3,254 31.49-11  9.8       0.32 2.3 JOl
3,254 31.49-11 9.8 4.40 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 TBj-6-JKn 6 TBj-13-JKn 7 JKn-20-TBj 8 9 10