Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 8(34) Carl-Johan Hoel Tibro AIK SOK 31.03 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.24  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.34-20 10.7 0.10   147  1.34-20 10.7       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.25-10 14.3 0.40   246  2.59-12 12.1   -TBj1  0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.32-12  9.5 0.30   828  8.31-13 10.3       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.59-20 12.7 1.00  1,062 11.30-13 10.8       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  2.38-5  9.4     1,342 14.08-10 10.5       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.53-7  8.2     1,572 16.01-9  10.2       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.05-13 11.0 0.50  2,034 21.06-7  10.4       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  5.25-9  9.7     2,592 26.31-7  10.2       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.41-15 10.8 0.30  2,840 29.12-7  10.3       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.09-9  6.4     3,020 30.21-6  10.0       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.42-14  3.0     3,254 31.03-8  9.5       0.32 2.3 JOl
3,254 31.03-8 9.5 3.40 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 TBj-1-CHo 3 4 5 6 7 8 9 10