SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M Fel(13) Sofia Norlenius (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.12.26 Felst, sprungit fel bana
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819              819               6.25 7.8 NS 
 2 36  721             1,540               6.47 9.4 PI 
 3 37  407             1,947               3.29 8.6 PI 
 4 38  495             2,442               3.47 7.6 PI 
 5 44  398  5.53-14 14.8 0.40  2,840               3.04 7.7 NS 
 6 39  689  7.44-8  11.2     3,529               5.18 7.7 MM 
 7 41  455  5.56-12 13.0     3,984               3.30 7.7 PI 
 8 42  879             4,863               10.46 12.2 MM 
 9 43  338 20.25-14 60.4 15.00  5,201               3.10 9.4 Lar
Mål    181  1.13-13  6.7     5,382               0.42 3.9 DS 
5,382 41.11-14 7.7 15.40 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9